OPACTWO CYSTERSÓW W SZCZYRZYCU OD XIII DO KOŃCA XX WIEKU

NAUKOWE OPRACOWANIA

Cena: 35.00
masz pytania?
Jolanta M. Marszalska

Książka autorstwa prof. Jolanty M. Marszalskiej pt. „Opactwo cystersów w Szczyrzycu od XIII do końca XX wieku. Dzieje-gospodarka-kultura” (Kraków 2011), jest pierwszym, całościowym opracowaniem dziejów klasztoru szczyrzyckiego od jego fundacji aż do końca XX wieku. Klasztor powstał z fundacji wojewody krakowskiego Teodora Gryfity około 1234/1235. Zlokalizowany najpierw w Ludźmierzu, w krótkim czasie (ok. 1243 roku) został przeniesiony do Szczyrzyca. W miarę upływu lat cystersi coraz bardziej zakorzeniali się w tej niewielkiej miejscowości położonej w dolinie rzeki Stradomki. W drugiej połowie XIV wieku przystąpili do budowy obecnie istniejącej świątyni klasztornej, jednocześnie podnosili kulturę agrarną okolic Limanowszczyzny. Tę tradycję kontynuują do chwili obecnej.
Książka omawia zarówno działalność gospodarczą klasztoru (rozwój uposażenia, folwarki), jak również religijno-duszpasterską, edukacyjną i patriotyczną na przestrzeni wieków. Ukazuje wieloaspektową rolę klasztoru w ciągu wieków, jego znaczenie nie tylko dla lokalnej społeczności, ale szerzej w Kościele i Państwie.
Format: 17 x 23 cm, miękka oprawa, ss. 502 + 16 kolor