WIARA W UJĘCIU JÓZEFA RATZINGERA - OBECNEGO PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

NAUKOWE OPRACOWANIA
Książka za 1 zł

Cena: 1.00
masz pytania?
Ks. W. Zyzak
Benedykt XVI jest znany szerokim kręgom nie tylko jako długoletni prefekt Kongregacji Nauki Wiary, ale także jako autor wielu rozpraw teologicznych poprzez, które chciał rozbudzić oraz wzmocnić wiarę w człowieku. W swoich pracach porusza przede wszystkim zagadnienie wiary i rozumu i ich relacji. 14 x 20 cm, str. 69