TWÓJ PATRON Bogumił [154]

TWÓJ PATRON » TWÓJ PATRON B

bł. Bogumił
bł. Bogumił
Cena: 2.00
masz pytania?
Autor: Ks. S. Rospond

Urodził się we wsi Koźmin. Biskup, w 1167 r. został arcybiskupem gnieźnieńskim. Szczególnie troszczył się o młodzież, szkolnictwo i wychowanie młodego pokolenia. W 1170 r. zrezygnował ze swojej stolicy i osiadł jako pustelnik w rozlewiskach Warty i Neru pod Dobrowem. Zmarł w 1182 r. Wspomnienie 10 czerwca.
Broszura, format 10 x 14 cm, str. 16