KLERYCY-MARYNARZE. WESTERPLATTE 1964-1966

BIOGRAFIE

Cena: 24.00
masz pytania?
Klerycy-Marynarze. Westerplatte 1964-1966
Na tle przemian Kościoła w Polsce po II wojnie światowej

Ks. Stanisław Bobulski

Książka ta to nie tylko dokument, jak klerycy przeżyli służbę wojskową, rocznik 1964-66, w jednostce Marynarki Wojennej specjalnie przygotowanej dla nich, to dokument, w którym autor próbuje odpowiedzieć na wiele pytań związanych z tym tematem. Nie ogranicza się do dwu lat służby kleryków w tej konkretnej jednostce. Ukazuje ten fakt historyczny na tle przemian w Kościele po II wojnie światowej. Porusza bardzo konkretne tematy, trafnie odpowiada na pytania. Oto niektóre z nich: – Powoływanie kleryków do wojska to próba szantażu polskich biskupów. – Jak odpowiedzieli biskupi? – To bardzo perfidnie opracowany program zawrócenia młodych ludzi z drogi do kapłaństwa, tu cytuje tajne dokumenty. – Podaje konkretne liczby, ilu kleryków z wojska nie wróciło do seminarium. – Podkreśla, że była to też próba zwerbowania przyszłych współpracowników komunistycznej agentury. – Odpowiada, jak wyjaśnić fenomen tylu powołań młodych ludzi do kapłaństwa w tamtych czasach. – To owoc ciężkiej pracy katechetycznej i ruchu oazowego. – Te rozważania dokumentuje liczbami, konkretnymi osobami.
Książka „Klerycy-marynarze” to nie tylko osobista kronika w formie beletrystycznej, to także dokument ukazujący jedno z działań komunistycznego reżimu w naszej Ojczyźnie.
Treść książki dokumentuje 135 fotografii, format A5, str. 320 (256 str. tekstu, 64 str. fotografii). Format, 14 x 20 cm, miękka okładka.