PRZYMIERZE I JEGO ODNOWA - STUDIUM Z TEOLOGII BIBL. STAREGO TESTAMENTU

NAUKOWE OPRACOWANIA
Książka za 1 zł

Cena: 1.00
masz pytania?
Ks. S. Wypych
Rrozprawa habilitacyjna na temat 24 rozdziału Księgi Jozuego. Wielu egzegetów zastanawia znaczenie i funkcja tej księgi, jej rolę w kształtowaniu się kanonu Starego Testamentu. 17x25cm, s. 447