TWÓJ PATRON Filip Neri [167]

TWÓJ PATRON » TWÓJ PATRON F

św. Filip Neri
św. Filip Neri
Cena: 2.00
masz pytania?
Autor: Ks. T. Matras

Urodził się 21 lipca 1515 r. we Florencji. Od młodości odznaczał się wielką pobożnością. Dostrzegając wielką biedę duchową i materialną przerwał studia, podjął działalność dobroczynną opiekując się młodzieżą, chorymi i ubogimi. W 1551 r. otrzymał święcenia kapłańskie, stając się wkrótce znanym spowiednikiem. Przy kościele S. Girolamo delia Carita założył stowarzyszenie księży, które dało początek pierwszego oratorium. Wykorzystywał różne formy w duszpasterstwie: katechizowanie, lekturę duchową, doceniał śpiew kościelny, koncerty, teatr religijny i pielgrzymki. Zmarł w opinii świętości 26 maja 1595 r. Jego dzieło kontynuują oratorianie (filipini). Wspomnienie 6 maja.
Broszura, format 10 x 14 cm, str. 16