O KRZEWIENIU DZIEŁA OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU

Książka za 1 zł
Wydawnictwa QSD

Cena: 1.00
masz pytania?
Ks. K. Z. Dobrzycki
W 1948 r. Generalny Sekretariat Dzieła Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu wydał niniejszą książeczkę. Do obecnego wydania dołączono m.in. Statut Dzieła, List Pasterski Episkopatu Polski o osobistym poświęceniu się NSJ.
Format 10 x 14 cm, s. 80