PRZYWILEJ I DAR WOLNOŚCI

KATECHETYKA
Książka za 1 zł

Cena: 1.00
masz pytania?
Ks. M. Polak CSMA
Od naszych ziemskich wyborów zależy szczęśliwa lub nieszczęśliwa wieczność. Warto zatem zastanowić się nad zagadnieniem wolności i zapytać siebie: Czy naprawdę jestem wolny? Każdy wybór ma być dokonany pod kątem wieczności, bowiem „wolność znaczy odpowiedzialność”. Rozważania m.in. na temat: Co to jest wolność?; Dlaczego grzech niszczy naszą wolność?; Dlaczego miłość jest szczytem wolności?; Dlaczego wolność ma się opierać na prawdzie; Jak rozumieć wolność dobrych aniołów? Jak uzgadniać naszą wolność z wolnością innych ludzi?; Czy politycy posiadają uprzywilejowaną wolność?;Jaki jest wpływ lenistwa na wolność?;Dlaczego wolność ludzi jest ograniczona? i inne.
Format 14x20 cm, str. 104