DZIESIĘĆ LAT APOSTOLATU W WIKARIACIE APOSTOLSKIM NA POŁU-DNIOWYM MADAGASKARZE 1896-1905

NAUKOWE OPRACOWANIA
SV-KSIĄŻKI

Cena: 10.00
masz pytania?
Bp Jean-Jacques Crouzet,
tłum. Ks. Marek Kozłowski

W roku 1648 francuski kapłan - św. Wincenty a Paulo skierował na Madagaskar pierwszą grupę księży Zgromadzenia Misji. Misja ta wiązała się z ogromnymi ofiarami i trwała tylko trzydzieści lat. Wznowienie duszpasterstwa Zgromadzenia na Czerwonej Wyspie nastąpiło dopiero w 1896 r. Trwa do dzisiaj i przynosi coraz obfitsze owoce. Niniejsza książka jest relacją z doświadczeń francuskiego misjonarza bpa J. Crouzet i obejmuje okres 10 lat wznowionej misji (1896-1905).

Format 14x20 cm, str. 192