WIDZIALNE ZNAKI ŁASKI

KATECHETYKA
Książka za 1 zł

Cena: 1.00
masz pytania?
Ks. Z. Knop
„Widzialne znaki łaski” to książka, która ma ułatwić zrozumienie treści teologicznych sakramentów, jak również przygotowanie do ich przyjmowania. Zawiera informacje dotyczące poszczególnych sakramentów ujęte w siedmiu blokach tematycznych: 1. Z życia 2. Historia 3. Ojcowie Kościoła 4. Sobór Watykański II 5. Katechizm Kościoła Katolickiego 6. Jan Paweł II 7. Benedykt XVI.

Format 14,5 x 20,5. Oprawa miękka, str. 118.