DIABEŁ I EGZORCYZM

NAUKOWE OPRACOWANIA
Książka za 1 zł

Cena: 1.00
masz pytania?
Red. W. Moroz CSMA
Zbiór wybranych artykułów z amerykańskiego czasopisma „Immaculata”, ukazujących szatana. Egzorcysta i inne autorytety mówią prawdę o szatanie, z którym Chrystus nakazał walczyć. Przytoczone artykuły przypomną wszystkim uśpionym uczniom Pana Jego słowa: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”(Mt 4, 10). 14 x 20 cm, str. 96