TWÓJ PATRON Feliks [144]

TWÓJ PATRON » TWÓJ PATRON F

św. Feliks
św. Feliks
Cena: 2.00
masz pytania?
Autor: Ks. T. Matras

Urodził się ok. 1515 r. w Cantalicio we Włoszech. Pragnął zostać zakonnikiem. Za radą kapłana wstąpił do kapucynów ok. 1544 r. W Rzymie szanowany był jako brat kwestarz. Stał się bardzo znaną osobą, z jego porad korzystali arystokraci, prałaci kurii rzymskiej oraz prosty lud Rzymu. Szukali u niego pokrzepienia serca, rady w trudnych chwilach życia, a przede wszystkim pojednania z Bogiem. Odznaczał się dużym kultem do Matki Bożej. Zmarł 18 maja 1587 r. Sam papież Sykstus V oddał mu hołd. Kanonizowany w 1712 r. Wspomnienie 18 maja.
Broszura, format 10 x 14 cm, str. 16