TWÓJ PATRON Adam [219]

TWÓJ PATRON » TWÓJ PATRON A

Adam
Adam
Cena: 2.00
masz pytania?
Autor: Ks. T. Sinka

Adam, jako postać biblijna, znany jest z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, która za podstawę swej treści ma genealogię od pierwszego człowieka Adama, aż do patriarchy Jakuba. Charaktery-styczne są tam obietnice Pana Boga i ujęcie religii, jako przymierza Boga z przedstawicielem społeczności. Pierwsza taka umowa została zawarta z Adamem, który wyszedł z rąk Bożych. Adam cieszył się przyjaźnią Boga i był szczęśliwy. Jednak poddany próbie posłuszeństwa nie sprostał jej i wraz z żoną Ewą musiał opuścić Eden. Św. Augustyn w jednym ze swoich listów, pisząc o bogobojnym życiu Adama zauważa, że jest on zbawiony. Przekonanie to podzielali także inni Ojcowie Kościoła. „Bibliotheca Sanctorum” wydana przez Akademię Papieską w Rzymie, Adama nazywa świętym. Wspomnienie 24 grudnia.
Broszura: okładka foliowana, format 10 x 14 cm, str. 16

Osoby, które kupiły ten produkt kupiły także: