TRADYCJA W KOŚCIELE – MATERIAŁY Z SYMPOZJUM – KRAKÓW 1993

PODRĘCZNIKI
Książka za 1 zł

Cena: 1.00
masz pytania?
pr. zb. m.in. W. Świerzawski,
J. Życiński,
J. Tischner

Próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę spełnia tradycja w kulturze i w Kościele. 14x20cm, s. 200