Czy podoba Ci się ten sklep z książkami?
ReklamaDROGA DO ŚLĄSKA

NAUKOWE OPRACOWANIA

Cena: 10.50
masz pytania?
Stanisław Rospond
Prof. dr hab. Stanisław Rospond (1906-1982) należy do najwybitniejszych polskich uczonych, który związał się z losami Wrocławia i Opola. Przybył na Śląsk w wieku 39 lat jako absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Uniwersytetu Belgradzkiego, wykładowca uniwersytetów w Lyonie i we Lwowie. Jego związek ze Śląskiem rozpoczął się w jesieni 1945 r., kiedy to z grupą profesorów rozpoczął organizowanie nowego uniwersytetu we Wrocławiu. Dołączył do grona uczonych, którym postawiono zadanie przywrócenia polskich nazw miejscowościom zgermanizowanym w czasach pruskich i hitlerowskich.
Na podstawie rozsianych w artykułach wspomnień syn Profesora Ks. Stanisław Rospond postanowił zebrać i opublikować niniejsze opracowanie ukazujące drogę życiową jego ojca do umiłowanego Śląska. Jego uczeń - prof. dr hab. Jan Miodek (który tak często oprowadza gości po jego dawnym gabinecie) w książce pt. „Odpowiednie dać rzeczy słowo” napisał: Gdyby trzeba było wskazać na naukowe miłości Profesora Rosponda, należałoby przede wszystkim wymienić onomastykę, historię języka i problematykę śląskotwórczą. Tym obszarom badawczym poświęcił bez reszty swe dzieła najważniejsze dla nauki polskiej [...].
Format 14 x 20 cm, str. 88