TWÓJ PATRON Edward Wyznawca [112]

TWÓJ PATRON » TWÓJ PATRON C

św. Edward Wyznawca
św. Edward Wyznawca
Cena: 2.00
masz pytania?
Autor: Ks. E. Batko

Król Anglii, urodził się w 1003 r. Odznaczał się delikatnością i wrażliwością na wszelkie zło. Podziwiano go na modlitwie i podczas przyjęć dworskich. Nazywano aniołem ziemskim. Troszczył się o sprawiedliwość w sądownictwie. Był miłosierny dla ubogich i chorych. Sam im usługiwał i cierpliwie wysłuchiwał ich skarg, zażaleń. Osobiste zniewagi przebaczał, co dało mu tytuł „Łaskawy”. Jego dziełem jest słynne opactwo westminsterskie w Londynie. Zmarł 5 stycznia 1066 r. Czczony jako patron Anglii. Wspomnienie 13 października.
Broszura, format 10 x 14 cm, str. 16