MODLITEWNIK UWIELBIAJMY PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

MODLITEWNIKI » MODLITEWNIKI - MIĘKKA OPRAWA

Chwilowy BRAK
masz pytania?
Przemienił się przed nimi (Mt 17, 2). Pan Jezus przemieniał się wielokrotnie. Przy wcieleniu, kiedy będąc Bogiem, stał się człowiekiem i podczas Męki, kiedy chociaż nieśmiertelny, cierpieć na krzyżu i umrzeć za nas raczył. Przy Zmartwychwstaniu, kiedy przybrał ciało uwielbione i w nim wstąpił do niebios, aby tam przygotować nam chwałę przemienienia. Jezus przemienia się codziennie na naszych ołtarzach, przemieniając chleb i wino w swoje Ciało i Krew, abyśmy posilając się tym pokarmem mogli uczestniczyć w skutkach i owocach Jego przemienienia. Przemienia się nieustannie, aby przemienić naszą nędzę i nicestwo, aby nas odmienić, uczynić uczestnikami swego Bóstwa i swej chwały.

Dostępne formaty:
- 8 x 12 cm
- 10 x 14 cm - okładka foliowana