NOWENNA DO CHRYSTUSA KRÓLA

NOWENNY » DO OSÓB BOSKICH

Cena: 2.20
masz pytania?
Nauka o Chrystusie Królu jest ściśle związana z Pismem Świętym. Już w Modlitwie Pańskiej kierujemy ku Bogu prośbę o przyjście Jego Królestwa. Podczas Mszy św. słyszymy charakterystyczne zakończenie modlitw: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W polskiej pieśni „My chcemy Boga” śpiewamy: On naszym Królem, On nasz Pan. Służenie Chrystusowi Królowi wymaga od nas zawierzenia się Mu i płynących z tego konsekwentnych czynów. Tego wymaga od nas ofiarowanie się Chrystusowi Królowi w Jego Najświętszym Sercu. Bóg chce być jedynym królem serc wszystkich swoich dzieci. Czy nasze życie jest świadectwem tego, że pragniemy przyjścia Bożego Królestwa? Niech temu służy odmawianie tej nowenny.
Format 8x12 cm, s. 32