W ŚWIATŁACH MĘKI PAŃSKIEJ - ROZWAŻANIA PASYJNE

HOMILIE, REFLEKSJE » KAZANIA PASYJNE

Cena: 20.00
masz pytania?
Ks. T. Olszański
Wznowienie znakomitych rozważań pasyjnych wybitnego kaznodziei, rekolekcjonisty i wychowawcy setek księży w seminariach krakowskich. Zawiera 99 rozważań szczegółowo analizujących sceny od Wieczernika aż do złożenia w grobie Jezusa. Autor stara się rozbudowywać warstwę historyczną. Na końcu skorowidz. 14x20, str. 480

Tematy kazań:
Aby serce było w ogniu (rozważanie wstępne); 1. Zamysły; 2. Zmowa; 3. Zdrada; 4. Srebrniki; 5. Wieczernik; 6. Posługa; 7. Udział; 8. Odejście; 9. Pamiątka; 10. Testament;

11. Zapowiedź; 12. Dwa miecze; 13. Wyjście naprzeciw; 14. Samotność; 15. Smutek; 16. Modli-twa; 17. Anioł; 18. Krwawy pot; 19. Oczy snem zmorzone; 20. Niech się stanie wola Twoja; 21. Fałszywy pocałunek; 22. Kogo szukacie?; 23. Dobrowolna ofiara; 24. Pojmanie i związanie; 25. Ucho Malchosa; 26. Opuszczenie i ucieczka; 27. Do Annasza; 28. Przed Annaszem; 29. Policzek;

30. Uczyłem zawsze w świątyni; 31. Dlaczego Mnie bijesz?; 32. Sąd; 33. Fałszywi świadkowie; 34. Wyznanie siebie; 35. Zniewagi; 36. Zasłonięte oczy; 37. Ciemnica; 38. Zaparcie się; 39. Strach;

40. Okazja; 41. Łzy; 42. Rozpacz; 43. Namiestnik; 44. Król; 45. Prawda; 46. Nic nie odpowiadał; 47. Ciekawość Heroda; 48. Milczenie Boga; 49. Wzgarda;

50. Wybór; 51. Przestroga kobiety; 52. Odrzucenie przez swoich; 53. Kara biczowania; 54. Korona; 55. Oto Człowiek; 56. Skąd Ty jesteś?; 57. Przyjaciel cesarza; 58. Nie mamy króla; 59. Wyrok;

60. Umycie rąk; 61. Krew Jego na nas; 62. Podjęcie krzyża; 63. Niedobrane towarzystwo; 64. Szło za Nim mnóstwo ludu; 65. Pierwszy upadek; 66. Spotkanie z Matką; 67. Wymuszona przysługa; 68. Oblicze Boga; 69. Ponowny upadek;

70. Córki jerozolimskie; 71. Drzewo suche; 72. Trzeci upadek; 73. Ból niesfałszowany; 74. Ogoło-cenie; 75. Przybicie do krzyża; 76. Podział dziedzictwa; 77. Tunika całodziana; 78. Napis nad gło-wą; 79. Razem ukrzyżowani; 80. Pilnowali Go;

81. Stojący i patrzący; 82. Przebacz im; 83. Ocal sam siebie; 84. Zejdź z krzyżal; 85. Spowiedź zło-czyńcy; 86. Jezu wspomnij na mnie; 87. Dziś będziesz w raju; 88. Stała Matka; 89. Oto Matka two-ja; 90. Ciemności;

91. Pragnienie; 92. Wykonało się; 93. W Twoje ręce powierzam ducha mojego; 94. Śmierć; 95. Zasłona; 96. Świadectwo setnika; 97. Krew i woda; 98. Zdjęcie z krzyża; 99. Grób