KRZYŻ CHRYSTUSA A KRZYŻE LUDZKIE

HOMILIE, REFLEKSJE » KAZANIA PASYJNE
Książka za 1 zł

Cena: 1.00
masz pytania?
Ks. T. Szarwark
Rozważania nad takimi problemami jak: nie współczuj Chrystusowi ukrzyżowanemu, gdy sam krzyżujesz Go w twoim bliźnim; w krzyżu miłości nauka; podejmij krzyż dla szczęścia dziecka; krzyże i radości pieniądza; krzyże moich grzechów; bądź Cyrenejczykiem dla cierpiących, w Krzyżu zbawienie. 14 x 20 cm, str. 40

Tematy kazań:
– Nie współczuj Chrystusowi ukrzyżowanemu, gdy sam krzyżujesz Go w twoim bliźnim
– W krzyżu miłości nauka
– Podejmij krzyż dla szczęścia dziecka
– Krzyże i radości pieniądza
– Krzyże moich grzechów
– Bądź Cyrenejczykiem dla cierpiących
– W Krzyżu zbawienie