WIELKOPOSTNE WYZWANIA

HOMILIE, REFLEKSJE » KAZANIA PASYJNE
Książka za 1 zł

Cena: 1.00
masz pytania?
Ks. S. Uchacz
Homilie dla dorosłych i dla dzieci na niedziele Wielkiego Postu oraz rozważania Drogi krzyżowej. Ułożono na cały cykl niedziel A, B, C. 14 x 20 cm, s. 80

Tematy kazań:

 • 1 Niedziela Wielkiego Postu: 
  Rok A. Czas pokus; Rok B. Czas nawrócenia; Rok C. Czas pustyni
 • 2 Niedziela Wielkiego Postu: 
  Rok A. Przemienienie 1: Naśladować Chrystusa; Rok B. Przemienienie 2: Przenicować swoją wia-rę; Rok C. Przemienienie 3: Odnowić wielkopostne postanowienia
 • 3 Niedziela Wielkiego Postu: 
  Rok A. „Woda Żywa”; Rok B. Nieporozumienia; Rok C. Nawrócenie
 • 4 Niedziela Wielkiego Postu: 
  Rok A. Panie, spraw abym przejrzał; Rok B. W Krzyżu Chrystusa światło i zbawienie nasze; Rok C. Solidarność z grzesznikami
 • 5 Niedziela Wielkiego Postu: 
  Rok A. „Łazarzu – wyjdź z grobu!”; Rok B. Godzina Jezusa; Rok C. Godność człowieka