WPROWADZENIE DO LITURGII GODZIN

KATECHETYKA

Cena: 2.10
masz pytania?
Ks. T. Sinka
Pozycja zawiera podstawowe objaśnienia przydatne do lepszego rozumienia i umiłowania modlitwy brewiarzowej. 10x14cm, str. 64