Czy podoba Ci się ten sklep z książkami?
ReklamaWPROWADZENIE DO LITERATURY MIĘDZYTESTAMENTALNEJ

PODRĘCZNIKI TEOLOGICZNE

Cena: 73.00
masz pytania?
Ks. S. Mędala
Autorem opracowania jest ks. Stanisław Mędala CM, profesor nauk teologicznych, biblista i znawca literatury okresu międzytestamentalnego. Przez szereg lat wykładał Pismo Święte w kilku wyższych seminariach duchownych. W latach 1982-2005 kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej na ATK, a później UKSW. Jest autorem szeregu książek i około dwustu pięćdziesięciu artykułów, recenzji itp. Współautor podręcznika Archeologia Palestyny (1973) i autorem wielu przyczynków z zakresu archeologii biblijnej. Szczególnie zainteresowały go odkrycia nad Morzem Martwym, którym przez dekady poświęcił wiele uwagi.
Podjął się przygotowania podręcznika dla swoich studentów, w literaturze polskiej od stu lat nie było syntetycznego opracowania tego rodzaju. Wydanie z 1994 r. zostało wyczerpane i nadal pozostaje unikalnym. Dlatego zdecydowano o jego wznowieniu, gdyż służy ono przede wszystkim do konsultacji przy badaniach podłoża religijno-historycznego Nowego Testamentu. Ponownie prezentowany tom, biorąc pod uwagę pochodzenie i formę literacką utworów, zawiera przegląd pism qumrańskich, apokryfów Starego Testamentu, propagandowej i apologetycznej literatury judaizmu okresu hellenistycznego, omawia modlitwy judaizmu międzytestamentalnego oraz starożytną literaturę rabiniczną. Ponieważ jest to podręcznik, dlatego najpierw podawane są w opracowaniu podstawowe dane bibliograficzne, skrótowo przedstawiana jest problematyka literacka i teologiczna tych pism, zaś w przekładach prezentowane są charakterystyczne fragmenty ważniejszych tekstów.

Format: 16 x 22,5 cm, s. 392 (dodruk wydania z 1994 r.)