NABOŻEŃSTWO MAJOWE

MODLITEWNIKI » MODLITEWNIKI - MIĘKKA OPRAWA
ŚPIEWNIKI

Cena: 3.00
masz pytania?
Nabożeństwo majowe odprawiane jest w maju ku czci Matki Bożej. Podstawą jest rozważanie litanii loretańskiej. Św. Jan Paweł II często mówił o znaczeniu nabożeństw majowych do Matki Bożej: Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej. W czasie nabożeństw majowych – tzw. majówek – wymieniając kolejne wezwania Litanii, uświadamiamy sobie, jak wielka jest rola Maryi w historii zbawienia, w życiu Kościoła i w życiu każdego z nas. Niniejsza broszura ma pomóc w odprawianiu nabożeństw szczególnie przy kapliczkach i w domach nie tylko w maju, ale także w innych miesiącach. Obok litanii zawarto w nim popularne pieśni maryjne, m.in. unikalny zbiór 70 zwrotek pieśni Po górach, dolinach oraz 14 zwrotek Anielską pieśń dzwon grał.
format 8x12 str. 32